ไฮโดรเย่นเปอร์อ๊อกไซด์ 50% (Hydrogen Peroxide 50%)

1
Free Out of stock

ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Hydrogen Peroxide50%

  ชื่อไทย :ไฮโดรเย่น เปอร์อ๊อกไซด์ 50%

  สูตรเคมี: 

  ใช้สำหรับอุตสาหกรรม: ยา

  ขนาดบรรจุ:30kg.

 

  สินค้าประเทศ:ไทย