กรดฟอร์มิค 94% (Formic Acid 94%)

24_2_999947620
Free Out of stock

         ชื่อทางวิทยาศาสตร์:  Formic Acid                                                                   

         ชื่อภาษาไทย: กรดฟอร์มิค 94%

         สูตรเคมี:

         สำหรับอุตสาหกรรม:

         ขนาดบรรจุ ถัง  25-30 กก.

 

         สินค้าของประเทศ: